Internationale Samenwerking
Ontwikkelingssamenwerking is een zaak van iedereen. Daarbij gaat het om méér dan solidariteit alleen. Het is één van de meest zinvolle investeringen die we kunnen doen voor een stabielere wereld en wereldwijde welvaart waar méér mensen deel aan hebben. De welvaart is groter dan ooit. Wereldwijd. Een sterke economische groei in de afgelopen decennia heeft mensen mogelijkheden geboden voor een beter bestaan.

Ook in ontwikkelingslanden groeit de welvaart. Maar door ongelijke rechten en kansen profiteren velen nog niet van die groei. 2,5 miljard mensen, merendeels vrouwen, moeten rondkomen van minder dan twee dollar per dag. De situatie van armen verslechtert nog verder door de klimaatverandering. Voor mensen in ontwikkelingslanden heeft dit extra ingrijpende gevolgen.

Naast morele overwegingen als solidariteit, rechtvaardigheid en levensbeschouwelijke motieven is ontwikkelingssamenwerking ook in het eigen belang van Nederland. Ontwikkelingssamenwerking draagt tenslotte bij aan een vreedzame en stabiele wereld, het bevordert handel en werkgelegenheid en draagt bij aan oplossingen van problemen die individuele landen niet alleen kunnen oplossen, bijvoorbeeld klimaat- en energievraagstukken en de verspreiding van ziektes. (bron foto: ISmagazine.nl)