i
Terra Corporate
Terra Corporate is een platform voor bedrijven, waarin bedrijven kunnen participeren in maatschappelijk verantwoorde projecten in Gambia, West Afrika. Door een bijdrage te leveren in een project kunnen bedrijven invulling geven aan maatschappelijk betrokken ondernemen.

Het doel van Terra Corporate is om bedrijven samen te brengen, en om samen te werken aan een duurzame wereld. Terra Corporate exploreert marktkansen in West Afrika. De uitdaging is om die kansen goed te benutten en om rendement te behalen, ten behoeve van het economisch en het maatschappelijke belang. Door gezamenlijk expertise of middelen in te zetten, kan men een groot draagvlak creëren en een vakkundig resultaat neer zetten.


Terra Corporate speelt in op de sociaal economische ontwikkelingen in Afrika, waar steeds meer mensen toegang krijgen tot bijvoorbeeld mobiele communicatietechnologie, internet en duurzame energie. Daarnaast investeren steeds meer fondsen en bedrijven in projecten in Afrika, om de bedrijvigheid te stimuleren. De achterligende gedachte is om een middenklasse te ontwikkelen, die op termijn voor een autonome economie kan zorgen.

Terra Corporate biedt onder andere kansen aan landbouwondernemers, die hun productieproces willen verbeteren en hun activiteiten willen opschalen. Door kennisdeling en het organiseren van faciliteiten op het gebied van compostering, mechanica en waterbeheer, kunnen deze kansen uitgroeien tot reëleen duurzame bronnen van inkomsten.