<
Wie zijn wij
Terra Origin is een stichting en houdt zich bezig met internationale ontwikkelingssamenwerking. Zij heeft als doel, om een groter draagvlak te creëren in de samenleving, om gezamenlijk de sociaal economische omstandigheden in ontwikkelingslanden te verbeteren. Met onze activiteiten en projecten willen wij duidelijk maken dat structurele ontwikkelingssamenwerking een wezenlijk verschil maakt in het bestaan van anderen.

Terra Origin houdt zich concreet bezig met de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Gambia, op kleine schaal. Met het organiseren van goed onderwijs streven wij naar de ontwikkeling van mensen, zodat zij op termijn zichzelf verder kunnen ontwikkelen op eigen kracht.