In gesprek met...
Het afgelopen jaar hebben wij ons geinformeerd over de mogelijkheden om op het gebied van ontwikkelingssamenwerking ons door te kunnen ontwikkelen. Het oogpunt hierbij is om onze inspanningen in de toekomst doeltreffender te laten zijn, en om op termijn meer mensen in Gambia te kunnen helpen. Het uitgangspunt van onze hulp is 'ontwikkelen op eigen kracht'.

Wij hebben bij diverse bedrijven op het gebied van zonne-energie en agricultuur informatieve gesprekken gehad, en zien voldoende perspectief om de komende jaren onze aandacht op deze onderwerpen te richten.

Zo hebben wij gesproken met Hollander Techniek uit Apeldoorn, met Innovation Quest uit Groenekan en Aqua Farming Consult. Deze partijen zijn expert in hun vakgebied, en bieden veelbelovende kennis en techniek, om onder andere zonne-energie te kunnen oogsten en beschikbaar te maken aan de bevolking. Of om grootschalige ontwikkelingsprojecten te begeleiden op financieel vlak, opdat projecten transparant en succesvol kunnen worden uitgevoerd. En om agricultuur op kleine schaal extra duurzaam en heel doeltreffend te organiseren.