Donateurs
Terra Origin vindt het belangrijk dat mensen in ontwikkelingslanden kansen krijgen om een goed bestaan op te bouwen. In veel gevallen willen de mensen in de ontwikkelingsregio's zich hier voor inspannen, maar ontbreekt het aan kennis en middelen. Door het gebrek hieraan zijn de mensen in de ontwikkelingsregio's nagenoeg altijd afhankelijk van anderen.

Terra Origin is van mening dat wij in Nederland over kennis en middelen beschikken om mensen in ontwikkelingslanden adequaat te helpen bij het opbouwen van maatschappelijke voorzieningen, waarmee zij op termijn zelfstandig hun bestaan kunnen opbouwen.

Wij doen daarom een beroep op de solidariteit van burgers en bedrijven. Wij doen een beroep op u! U kunt ons helpen bij het uitvoeren van onze projecten. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld een financiele bijdrage of bruikbare goederen, maar ook door vrijwilligerswerkzaamheden uit te voeren, vakkennis in te zetten, of zelfs door het onderwerp internationale ontwikkelingssamenwerking bespreekbaar te maken in uw netwerk.