Nieuwe campagnes voor Terra Origin
Terra Origin is haar campagnes aan het voorbereiden die gericht zijn op specifieke doelgroepen. De campagnes beogen bewustwordingscampagnes die eigentijds zijn en die aantrekkelijk zijn voor het publiek. In maart worden de nieuwe campagnes gelanceerd.